Valtuusto, kokous 14.11.2022

§ 159 Tuusulan kunnan omistamasta Tuomalan metsästä luonnonsuojelualue (lisäpykälä)

TUUDno-2022-2326

Perustelut

Tuija Reinikainen esitti Tuusulan puolesta valtuustoryhmän seuraavan aloitteen:

"Tuusulan Tuomalansuon metsässä tehtiin osallistava metsäsuunnitteluhanke 2021-2022. Alueen metsänhoitoa on suunniteltu luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lähtökohdista yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Metsä on sijaintinsa puolesta myös tärkeä virkistysalue Tuusulan, Keravan ja Järvenpään asukkaille. Alueella on valaistu ulkoilureitti. Tuomalansuon metsässä on kunnan omistusta, yksityisten omistusta ja myös puolustusvoimien omistamaa metsäaluetta. Yleiskaavaa tehtäessä Tuomalansuon virkistysaluemerkintä V muutettiin kaavan nähtävillä olon jälkeen MU-merkinnäksi. Yksityisten metsänomistajien omistamille metsäalueille tehty MU-merkintä on asianmukainen, mutta se ei riittävästi suojaa kunnan omistamaa metsäaluetta.

Esitämme, että kunnan omistamasta Tuomalan metsästä tehdään luonnonsuojelualue, jotta se säilyy myös jälkipolville virkistys- ja luontoalueena."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.