Valtuusto, kokous 14.11.2022

§ 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkaistu Tuusulan kunnan www-​sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi. 

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Antti Kaikkonen
Sanna Kervinen
Aila Koivunen
Lilli Salmi
Ruut Sjöblom
Tapio Tammilehto

Todetaan, että

  • Antti Kaikkosen tilalla on Keskustan valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Matti Alanko
  • Sanna Kervisen tilalla on Kokoomuksen valtuustoryhmän 3. varavaltuutettu Kari Kinnunen
  • Aila Koivusen tilalla on SDP:n valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Jorma Sulander
  • Lilli Salmen tilalla on Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Topi Korpinen
  • Ruut Sjöblomin tilalla on Kokoomuksen valtuustoryhmän 5. varavaltuutettu Eemi Vaherlehto
  • Tapio Tammilehdon tilalla on Kokoomuksen valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu Ilari Roihuvuo
     

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissa olevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.