Valtuusto, kokous 14.11.2022

§ 157 Frisbeegolfradan perustaminen Tuusulaan, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2022-2324

Perustelut

Ari Koponen esitti usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan aloitteen:

"Frisbeegolf on maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvavista urheilulajeista ja uusille harrastuspaikoille on kova kysyntä. Väkilukuun suhteutettu kasvu on ollut liikuntaharrastusten joukossa selvästi nopeinta kuluneen vuosikymmenen aikana ja Suomessa aktiivisia harrastajia on jo satoja tuhansia. Laji vetää puoleensa kaiken ikäisiä ja tasoisia liikkujia, myös monia sellaisia nuoria ja aikuisia, jotka usein putoavat perinteisempien liikuntaharrastusten ulkopuolelle.

Tuusulassa on kaksi frisbeegolfrataa: kilpatason (AA1-luokituksen) Ford Discgolfpark Urheilukeskuksessa sekä Ford Amateur Discgolfpark (A1-luokituksen) frisbeegolfrata Ristikivellä. Harrastajamäärät kasvoivat roimasti koronapandemian aikana ja molemmilla radoilla on päivittäin ruuhkaista. Harrastajia käy paljon Helsingistä ja muualta pääkaupunkiseudulta.

Tuusulassa liikuntaa edistetään paremmin kuin Suomessa keskimäärin ja se näkyy mm. siten, että kunnassamme liikuntaa harrastetaan vapaa-ajalla enemmän kuin Keski-Uudellamaalla tai koko Suomessa ja liikuntaa harrastamattomien osuus on Keski-Uudenmaan kunnista pienin (Finsote 2018). Viimeisin Tuusulan kunnan hyvinvointikertomus 2017–2021 lupaa kehittää Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Hyvinvointikertomuksessa linjataan myös, että Tuusulan Urheilukeskusta tullaan kehittämään Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi. Nyt kuitenkin vuonna 2017 rakennettu ja suuren suosion saanut kilpatason Ford Discgolfpark frisbeegolfrata Urheilukeskuksessa ollaan purkamassa Rykmentinpuiston laajentumisen vuoksi.

Kuntajohdon rooli on ensiarvoisen tärkeä, jos liikunnasta halutaan tehdä kunnan keskeinen strateginen valinta. Tuusulan tulisikin ottaa kunnianhimoinen rooli, tavoitteenaan olla frisbeegolfin ykköskunta Suomessa. Koska frisbeegolfrata on helppo ja myös suhteellisen edullinen liikuntapaikkahankinta, tulisi kuntaamme rakentaa AA1 tai AAA1-luokituksen rata, kun Urheilukeskuksen olemassa oleva rata puretaan.

Uusi kilpatasonrata sallisi isojen arvokilpailujen järjestämisen ja houkuttelisi pelaajia sekä potentiaalisia asukkaita vierailemaan kuntaamme kauempaakin Suomesta. Frisbeegolf-matkailijat tuovat paikkakunnalle tuloja majoitus- ja ravintolapalveluiden muodossa ja vahvistavat paikkakunnan asemaa kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen pitopaikkana. Esimerkki Nokialla järjestettävä Disc Golf European Open -kilpailu tuo kaupunkiin vuosittain kymmeniä tuhansia katsojia ja on vierailijamäärältään Nokian suurin vuosittainen yleisötapahtuma.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että ryhdytään toimenpiteisiin uuden kilpatason frisbeegolfradan perustamiseksi kunnan alueelle."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.