Kuntakehityslautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 34 Kiinteistöinsinöörin lakisääteiset tehtävät, 01.05.2019
muu päätös:
§ 28 Suomen Hoivatilat Oyj, kiinteistön 858-15-5709-3 vuokraaminen, Puustellinmetsän asemakaava-alue, Asuntomessukohde, 09.04.2019
§ 29 Kiinteistö Oy Tuusulan Päivärinteentie B, kiinteistön 858-407-2-153 vuokraaminen, Lahela, 19.04.2019
§ 30 Kiinteistö Oy Tuusulan Päivärinteentie A, kiinteistön 858-407-2-152 vuokraaminen, Lahela, 19.04.2019

Maankäyttöpäällikkö
§ 40 Kiinteistön myynti, Anttilanranta, 03.04.2019
§ 41 Kiinteistön myynti, Anttilanranta, 03.04.2019
§ 43 Jukkatalo Oy, kiinteistön 858-15-5702-3 vuokraaminen, Puustellinmetsän asemakaava-alue, Asuntomessukohde, 24.04.2019
§ 44 Kiinteistön vuokraaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 25.04.2019

Ohjelmapäällikkö
hankintapäätös:
§ 3 Tulevaisuuden huoltoaseman ideakilpailun toteutus, hankinta, 30.04.2019

Paikkatietopäällikkö
§ 2 Facta kuntarekisterin palvelinvaihto ja Facta versiopäivitys, 04.04.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Seppo Pietarinen, elinvoimajohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.