Kuntakehityslautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Seppo Pietarinen, elinvoimajohtaja

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

  • Tia Kaukolampi ja Klaus Koivunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

  • Ulla Palomäki ja Klaus Koivunen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.