Kuntakehityslautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Muut asiat

Perustelut

  • Lautakuntien yhteisretki Kouvolan asuntomessuille järjesteään ti 18.6.2019.
  • Klaus Koivunen: "Ehdotan, että Hökilän tulevasta asemakaavan sisällöstä käydään lähetekeskustelu (kaavan sisältö, kerrosluvut, tehokkuus yms) mielellään alkusyksystä 2019." Kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos totesi, että paras ajankohta käydä lähetekeskustelu  olisi silloin,  kun kaavan OAS on valmistunut ja tuodaan tiedoksi lautakunnalle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.