Kuntakehityslautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-1684

Perustelut

Yleiskaavasuunnittelijan päätös:

  • Julkipanolista 11.4.2019

Maankäyttöpäällikön tonttijakopäätös:

  • Rykmentinpuiston kunnanosa nro 15, tonttijaon laatiminen kortteliin 5700

Helsingin hallinto-oikeus
24.4.2019: Asemakaavaa koskeva valitus
Valtuusto 29.1.2018 § 4, Linjapuisto II asemakaavan muutos, Kellokoski
Valittajat vaatineet uuden kevyenliiikenteen väylän poistamisesta tai valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi sekä täytäntöönpanon kieltämistä ja katselmuksen järjestämistä.
HHO hylkää katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen, hylkää valituksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen

Ehdotus

Esittelijä

  • Seppo Pietarinen, elinvoimajohtaja

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.