Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Yhteistyö yhteisöjen kanssa lähiympäristömme yhteisten alueiden valvonnassa, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-1329

Perustelut

Anna Yltävä esitti seuraavan Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen:

"Tuusula on kunnostamassa Fjällbon upeaa ranta-aluetta entistä paremmin kuntalaisia palvelevaksi, mikä on hieno asia. Yleisessä käytössä olevia alueita vaivaa usein ilkivalta ja roskaaminen, josta on merkkejä Fjällbossakin. 

Siksi Tuusulan puolesta valtuustoryhmä esittää, että Tuusulan kunta etsii yhteistyökumppaniksi alueen valvonnassa jonkin alueella jo toimivan yhdistyksen, joka saisi valvonnasta vuosittaisen palkkion. Yhdistys voisi käyttää palkkion oman toimintansa kehittämiseen, jolloin kaikki osapuolet voittaisivat. 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita alueen valvonnassa voisivat olla esimerkiksi Rantatie-yhdistys, Tuusmelojat tai Tuusulanjärven Urheilukalastajat tai jokin urheiluseura. 

Yhdistysten valvonnan ensisijaisena tavoitteena olisi ystävällinen vuorovaikutus Fjällbon käyttäjien välillä ennaltaehkäisevästi ja opastaen. Ongelmatilanteissa yhdistys voisi ottaa yhteyttä viranomaisiin. 

Vastaavaa yhteistyötä yhdistysten kanssa Sipoon kunta on käyttänyt jo vuosikymmeniä kahden suurimman ulkosaarensa valvonnassa hyvin tuloksin. 

Yhteistyö yhdistysten kanssa ei poissulje sitä, että alueella ei voisi olla kameravalvontaa, jota kunta tiettävästi suunnittelee. Kameravalvonnan ongelmana on kuitenkin se, että se on jälkikäteistä ja usein ilkivallan tekivät jäävät tuntemattomiksi. 

Valvontaa suorittavilla yhdistysten jäsenilla sen sijaan on mahdollisuus vaikuttaa Fjällbon käyttäjiin jo ennalta saamalla käyttäjät tuntemaan itsensä tervetulleiksi - kunhan noudattavat alueen sääntöjä ja kunnioittavat alueen luontoa. 

Mielestämme yhteistyö alueen yhdistysten kanssa on ainakin kokeilemisen arvoinen. "
 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.