Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Rykmentinpuiston keskus, keskustatoimintojen korttelialue, korttelien 5729 ja 5730 tonttien hinnoittelu

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17