Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Jorma Sulander ja Sami Tamminen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Sulander ja Margita Winqvist.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.