Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Mopopajan perustaminen Tuusulaan, aloite

TUUDno-2018-1632

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Johanna Sipiläinen esitti seuraavan Tuusulan Perussuomalaisten ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

Me,Tuusulan Perussuomalaiset ja muut aloitteen allekirjoittajat olemme huolissamme nuorison hyvinvoinnista täällä Tuusulassa. Huumeiden ja päihteiden käyttö sekä ilkivalta on lisääntynyt. 

Toivomme, että nuorison pahoinvointiin herätään ja ryhdytään ripeästi miettimään keinoja, joilla nuorisoa voidaan auttaa ja lisätä hyvinvointia. 

Osaltaan toimiin on jo ryhdytty ja esimerkiksi vapaapalokunnan nuoriso-osasto niin Hyrylässä, Jokelassa kuin Kellokoskellakin tekee arvokasta työtä nuorison ohjaamiseksi oikeille raiteilleen. Jääkiekko, ringette sekä muut urheiluseurat osaltaan helpottavat tilannetta. Jos mukaan lasketaan musiikkiopisto, kansanopisto ja muut yhdistykset sekä Tuusulan nuorisotoimi ollaan jo kattavalla pohjalla. Silti harrastusten ja nuorisotoimen palveluiden ulkopuolelle jää joukko nuoria jotka voivat pahoin. 

Me,Tuusulan Perussuomalaiset esitämme seuraavaksi askeleeksi nuorison hyvinvointia lisääväksi asiaksi Mopotallin perustamista. Paikkaa, jonne jokainen nuori voi tulla turvallisten aikuisten seuraan oppimaan uusia asioita iästä ja sukupuolsesta riippumatta. 

Mopoharrastus on sukupuolineutraali. Useissa muissa harrastuksissa sukupuoli usein saa merkittävän roolin jo harrastusta valittaessa. Mopoilla, mopoautoilla ja moottoripyörillä ajavat jakautuvat tasapuolisesti eri sukupuolien välillä. Siksi mopoharrastus voi yhdistää kaikkia nuoria sukupuolesta riippumatta ohjatun toiminnan piiriin."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen 10.12.2018 § 162 esittämän Tuusulan Perussuomalaisten ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen 10.12.2018 § 162 esittämän Tuusulan Perussuomalaisten ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.