Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Lähi- ja luomuruuan tarjoannan selvittäminen Tuusulassa, aloite

TUUDno-2018-208

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Esitämme, että Tuusulan kunta

1 selvittää, mikä prosenttiosuus Tuusulan Ruokapalvelujen ruokatarjonnasta nykyisin on luomua ja mikä lähiruokaa

2 kartoittaa, voiko kunta hankintalain puitteissa hyödyntää raaka-aineiden hankkimisessa lähiruokaa, myös luomutilojen tuottamaa, ja

3 samalla arvioi kunnalle tulevat kustannukset lähiruokaan ja/tai luomuruokaan siirtymisestä verrattuna nykytilanteeseen.

EkoCentria on tehnyt, päivitetty maaliskuussa 2017, Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – ohjeita ja perusteluja hankintoihin -opas, joka auttaa tekemään hyviä hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi. Opas on tehty yhteistyössä useiden asiantuntijoiden, mm. Kuntaliiton ja MTK:n kanssa."

Ehdotus

.

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että


VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän 29.1.2018 § 15 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Hanski, ruokapalvelupäällikkö, kirsi.hanski@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa valtuutettu Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta -​valtuustoryhmän 29.1.2018 § 15 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.