Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Sari Heiskanen
Matti Alanko
Jani Peltonen
Sanna Tuhkunen
Eeva-Liisa Nieminen
Satu Heikkilä
Sami Tamminen

Todetaan, että

  • Sari Heiskasen tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varavaltuutettu Markus Meckelborg
  • Matti Alangon tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 3. varavaltuutettu Jari Anttalainen
  • Jani Peltosen tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Petra Kela
  • Sanna Tuhkusen tilalla on Vihreiden 1. varavaltuutettu Annika Lappalainen
  • Eeva-Liisa Niemisen tilalla on Vihreiden 3. varavaltuutettu Eija Brilli
  • Satu Heikkilän tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen
  • Sami Tammisen tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.