Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Kahdessa kodissa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetusten järjestäminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-1332

Perustelut

Annika Lappalainen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulan nykyinen koulukuljetusohjeistus mahdollistaa lapsen koulukuljetuksen ainoastaan yhdestä, väestörekisteriin merkitystä osoitteesta. Ohjeistus ei mahdollista lapsen koulukuljetusta molempien vanhempien luota esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa lapsi asuu vuoroviikoin molempien vanhempien luona. Erityisoppilaan koulukuljetuksen tarve ei kuitenkaan poistu toisen vanhemman luona ollessa. Nykyinen ohjeistus asettaa vanhemmat eriarvoiseen asemaan, eikä edistä lapsen etua. 

Lähikunnista Nurmijärvi tarjoaa jo oppilailleen koulukuljetusta myös sellaisissa tilanteissa, joissa oppilaan vanhemmat asuvat eri osoitteissa. 

Sen lisäksi, että koulukuljetuksen tarjoaminen erityisoppilaalle tukisi lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa, voisi se muodostua pitovoimaa lisääväksi tekijäksi Tuusulassa. 

Esitän, että selvitetään mahdollisuus tarjota koulukuljetukseen oikeutetuille, kahdessa kodissa asuville erityisoppilaille koulukuljetus molempien, Tuusulassa asuvien vanhempien luota."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.