Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden 6.6.2019 muistio

Pormestari Arto Lindberg tiedotti valtuuston kokouspaikkamuutoksesta. 

Ehdotus

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.