Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ikääntyvien ja nuorten uudet yhteisölliset asumismuodot Tuusulassa, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-1330

Perustelut

Anna Yltävä esitti seuraavan Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen:

"Tuusulassa ikääntyvien kuntalaistemme määrä on tulevina vuosina, vuosikymmeninä voimakkaassa kasvussa. Tällä hetkellä yli 75 vuotiaita on Tuusulassa noin 2.200. Määrä kasvaa voimakkaasti siten, että jo viiden vuoden kuluttua tämä määrä on väestöennusteen mukaan noin 4.400, kymmenen vuoden kuluttua lähes 6.000. 

Ikääntyvien joukko on heterogeeninen joukko, jolla on erilaisia asumisen toiveita. Osa haluaa elää yksin, osa kaipaa yhteisöllisempää asumisen muotoa, osa keskustoissa, osa tuusulalaisella maaseudulla, mahdollisesti vanhojen koulujemme ympäristössä. Myös ikääntyvien asukkaiden kunto poikkeaa toisistaan. 

Valmistautumisena asukkaidemme ikääntymiseen ja uudenlaisiin asumisen muotoihin ehdotamme, että Tuusulan kunta lähtee selvittämään ja toteuttamaan joko itse tai yhteistyökumppanien kanssa tälle ikäryhmälle uudenlaisia asumisen muotoja. 

Näitä asumisen uusia muotoja Tuusulassa voi olla: 

  1. Helsingin Jätkäsaaren Sukupolvien korttelin tyyppinen kerrostaloasumisen kokonaisuus, jossa on asuntoja nuorille, ikääntyville, perheillekin näitä palvelevine yhteisine tiloineen ja palveluineen,
  2. Oulun Lipporannan vastaavanlainen keskusta-asuminen kortteli Oulujokisuistossa, jossa asuntoja on samaten kaikenikäisille yhteisine tiloineen ja palveluineen tai 
  3. maalaismaisemmat Virkkulakylä-konsepti, joka on esillä ollut myös asuntomessuilla tai jo aikaisempi Kaarinan kylämäinen perhehoitoyhteisö. 

Näissä konsepteissa yhdistyy asumisen uudet muodot niin ikääntyville, nuorille kuin perheillekin. Jokelan keskustan yleissuunnitelma on työn alla, Hyrylässä kehitetään ydinkeskustaa palveluiden ja asumisenkin tavoittein, Kellokoskella sairaalan vanhoille rakennuksille mietitään uutta käyttöä. Tuusulan on oltava aktiivinen ja ryhdyttävä toteuttamaan uusia asumisen muotoja. Samalla nämä hankkeet voivat vauhdittaa keskustojemme tärkeitä hankkeita ollessaan osa kokonaisuutta.

Ehdotamme, että Tuusulan kunta yhteistyökumppaneiden kanssa ryhtyy toimeksi ja aikaan näitä uusia asumisen muotoja."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.