Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Arviointikertomus 2018

TUUDno-2018-1441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua seuraavissa kokouksissa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa suunnitellaan arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin miten edetään arviointikertomuksen työn kanssa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa 23.4 kello 18:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Tommi Partanen, tommi.partanen@luottamus.tuusula.fi

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 6.5.2019.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa arvointikertomustyötä

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 15.5 kello 18:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa 20.5 kello 17:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

                  

 

 

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 22.5.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 valtuuston käsiteltäväksi
  • esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset
  • että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
  • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • merkitä arviointikertomuksen 2018 tiedoksi
  • pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset
  • että selvitykset tulee toimittaa niin,​ että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
  • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

lautakunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.