Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Tuusulan joukkoliikennelinjasto 2019, Purolan joukkoliikenne yhteyksien turvaaminen Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelmassa, aloite

TUUDno-2018-206

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Karita Mäensivu esitti seuraavan Purolan/Vanhankylän asukkaiden aloitteen:

"Purolan joukkoliikenneyhteydet - Linjasto-uudistuksessa ei saa unohtaa Purolan asukkaita

Suunnitelma uusista linjastoista näyttää pääosin kattavalta, mutta Purolan nyt jo minimitasolla olevia yhteyksiä aiotaan siinä heikentää, käytännössä lopettaa kokonaan. Tämä ei missään tapauksessa ole Purolassa asuvien toiveena. Ehdottomasti on jatkettava Purolan kautta liikennöintiä Järvenpäähän myös linjastouudistuksen jälkeen.

Suunnitelmassa ehdotettu linja 966 kulkee nyt vain muutaman kerran koulupäivässä, ja suunnitelmassa sanotaan liikennöintitiheyden säilyvän samana. Eli ei palvele työmatkaliikennettä eikä korvaa nykyistä 967 bussia, joka kulkee Jokelantieltä Saunakallioon ja Järvenpäähän.

Purolasta käydään paljon töissä Helsingin suunnassa, ja siellä asuu lukiolaisia ja ammattikoululaisia, jotka tarvitsevat kulkuyhteyden Järvenpään asemalle. Joissakin ehdotuksissa liikennöintiä on suunniteltu vain Jokelan suuntaan. Mikäli joukkoliikenteen suunta olisi Jokela, tämä ei palvele Purolan alueen asukkaita. Tästä seuraisi esim. se että nykyinen, noin reilun tunnin kestävä työmatka Helsinkiin pitenisi reiluun puoleentoista tuntiin, yhteen suuntaan. Useilla on vaihtoja vielä Helsingin päässä, mikä vielä lisää kokonaismatka-aikaa. Purola on osa Tuusulaa, ja myös me tarvitsemme säännöllistä joukkoliikennettä. Paras ratkaisu olisi palauttaa VR:n Purolan seisake käyttöön, nyt kun siihen on tulossa vielä lisäraidekin. Me Pohjois-Tuusulan ja Purolan alueen asukkaat osallistumme osaltamme HSL:n ja kunnan toiminnan kuluihin ja ansaitsemme mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä.

Nykyinen linja 967 palvelee minimitasolla, ja jos siihen saisi vielä muutamia lisävuoroja, niin hyvä. Suunniteltu uusi 967 taas ei palvelisi lainkaan, koska se ei kulkisi Purolan kautta, ja suunniteltu suuntakin on väärä. Myös illalla ja viikonloppuisin on tarpeita liikkua. Työelämä tarkoittaa aika monen osalta tänä päivänä jotain ihan muuta kuin säännöllistä työaikaa arkisin 8-16. Pelkän koulubussin (ja vain kouluaikoina) varaan liikennettä ei voi jättää. Purolan seisakkeen lopettamisen jälkeen olemme olleet suhteellisen tyytyväisiä muutamaan vuoroon -10 kpl arkipäivisin- joilla työ- ja koulumatkat ovat sujuneet jotenkuten. Moni uskoi ja toivoi että HSL:n myötä voisimme jopa saada muutaman lisävuoron iltaan ja viikonloppuun, mutta nyt näyttääkin siltä että Purola aiotaan jättää kokonaan vaille joukkoliikennettä.

Vaadimmekin, että linja 967 voisi myös jatkossa kulkea Järvenpäähän. Toivomme siihen lisää vuoroja, esim. ainakin yksi lisää aamulla ja ainakin yksi lisää illalla. Vie aikansa, että uusiin yhteyksiin totutaan. Nykyinen linja palvelee todellista liikkumisen tarvetta. Nykyisellään linjan 967 käyttöä on rajoittanut sen vuorojen vähyys. Kun ei ole paluukyytiä, niin ei voi mennä toiseenkaan suuntaan. On muistettava nyt kun vuoden 2018 alusta lukien on ollut mahdollista matkustaa samalla HSL-lipulla kuin junassa (samaan hintaan), linjan houkuttelevuus on huomattavasti parantunut ja käyttäjämäärien voi ennustaa kasvavan. Lisäksi edellisen liikennöitsijän aikana lipunmyyntilaite on ollut usein epäkunnossa, jolloin matkalaisten lipunmyyntijärjestelmiin rekisteröitynyt lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin todellisuudessa on ollut.

Voisiko olla mahdollista, että esim. jotkut Kellokoskelta Järvenpäähän kulkevat bussit voisivat koukata Purolan kautta? Näin voisi saada liikennöintiaikoja laajennettua myös iltoihin ja viikonloppuihin.

Tuusulan joukkoliikenteen toiminta-ajatuksessa luvataan joukkoliikennepalvelut kaikille kuntalaisille 2-vuorotyön työaikana, tästä periaatteesta on myös Purolan alueella pidettävä kiinni."

Ehdotus

 .

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanhallitus on 23.4.22018 antanut kunnan lausunnon Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelmasta 2019 sekä Tuusulan kunnan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä 2018-2021. HSL:n hallitus on hyväksynyt em. linjastosuunnitelman ja palvelutasomäärittelyn kokouksessaan 29.5.2018. Aloite on otettu huomioon linjastosuunnitelman laadintavaiheessa. 

Nykyisessä linjastossa Purolan aluetta palvelevat selvimmin arkena liikennöitävät linjat 966 ja 967K. Arki- ja viikonlopputarjontaa täydentää jossain määrin linja 665K, jotka kulkevat Järvenpään Jampan ja Nummenkylän kautta.

Linja 966 (Jokela-Vanhankylän koulu-Saunakallio-Terrisuo) liikennöi arkisin noin klo 7-9:30 ja iltapäivisin noin klo 12-17:10. Aamupäivässä ajetaan kolme vuoroa palvellen ensisijaisesti Vanhankylän ja Jokelan koulujen koulun sekä junaliityntää Saunakallion ja Jokelan asemille. Iltapäivisin ajetaan samoista lähtökohdista viisi vuoroa. Linjan reitti kulkee Ankkapurontien kautta, Purolan käytöstä poistuneen juna-aseman vieritse.

Linjan 967 K-vuorot (Jokela-Purola-Linjamäki-Kellokoski) liikennöidään Purolasta Jokelan aseman suuntaan tällä hetkellä aamupäivisin klo 6:51 ja klo 10:20. Iltapäivisin 967K -vuorot lähtevät Jokelasta klo 17:25 ja klo 18:30 Purolaan päin.

Linjan 665 (Hyrylä-Järvenpää-Kellokoski) K-vuorot (reitti ajetaan Järvenpään puolella Jampan ja Nummenkylän kautta) lähtevät arkisin Järvenpäästä Kellokoskelle klo 19:14-22:14 + pe 23:14. Hyökännummelta Järvenpäähän vuorot lähtevät arkisin klo 18:50-21:52 noin tunnin välein. Lauantaisin ja sunnuntaisin linjan 665 kaikki vuorot ovat K-vuoroja, ja vuoroja ajetaan noin tunnin välein aamusta iltaan. Linjan 665K -reitin Asponkadun pysäkeille Wärtsilänkadulla on Ankkapurontieltä noin 1,5-2,3 km:n kävelymatka.

Linjan 966 vuorojen nousijamäärät ovat olleet pääasiassa koululaisliikennettä palvelevilla vuoroilla hyvällä tasolla keskimäärin hieman yli kymmenestä noususta lähes 27 nousuun vuoroa kohti (tilannen 11/2019). Kun otetaan huomioon arvio mobiililippujen käytöstä, linjan iltapäivän viimeisellä vuorolla (lähtö klo 16:23 Jokelasta), joka palvelee mm. työmatkaliikennettä, nousumäärä on ollut keskimäärin hieman yli seitsemän nousun tasolla vuoroa kohti.  

Linjan 967K -varhaisen aamun (Purolasta klo 6:51 Jokelaan) ja myöhäisemmän iltapäivän vuorojen (lähdöt Jokelasta Purolaan klo 17:25 ja 18:30) keskimääräinen nousujen määrä vuoroa kohti on ollut tasolla 1,5-4 nousua vuoroa kohti (tilanne 11/2019). 

Purolan alueen varhaisen aamun ja myöhäisemmän iltapäivän työmatkaliikennettä palvelevien vuorojen matkustajamäärien perusteella nykyisen vuorotarjonnan lisäämiseen tai liikennöintiaikojen laajentamiseen ei vaikuttaisi olevan perusteita. Linjan 665K vuorojen reitin laajentaminen Purolan lenkillä pidentää linjan 665K reittiaikaa (Järvenpää-Hyökännummi nyt noin 21 min) 10-11 min (matkan muutos+5,9 km), mikä ei myöskään vaikuta nykytilanteessa tai Purolan alueen nykykysynnällä perustellulta.

Lisätiedot liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Karita Mäensivun 29.1.2018 § 16 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Karita Mäensivun 29.1.2018 § 16 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Karita Mäensivun 29.1.2018 § 16 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa valtuutettu Karita Mäensivun 29.1.2018 § 16 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.