Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Ristikiven ja Lahelantien tieturvallisuuden parantaminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-2656

Perustelut

Johanna Sipiläinen esitti seuraavan valtuustoaloitteen:

Ristikiven alueen vaarallinen kaahailu ja häiritsevä metelöinti on ollut alueen ongelma jo  vuosia ja on puhuttanut alueen asukkaita paljon. Kovat ylinopeudet jatkuvat Lahelantiellä 40 kilometrin nopeusrajoituksesta huolimatta.Vuosien aikana on nähty jalankulkijoihin kohdistuneita onnettomuuksia, mutta nekään eivät ole saaneet aikaiseksi sitä, että teiden ylityskohdat turvataan kunnolla ja ylinopeuksia saadaan hillittyä tehokkaasti.Olisiko ratkaisu korotetuissa suojateissä, tasa- arvoisissa risteyksissä ja kavennuksissa?

Aloitteita on tästä aiheesta tehty useita vuosien aikana, mutta asia ei ole selvästi edistynyt tarpeeksi, kun edelleen alueella asuvilla ihmisillä on sama huoli ylinopeuksista ja teiden ylityksen turvallisuudesta.

Lahelan alue kasvaa kokoajan ja liikenne vain lisääntyy. Toivonkin, että aloite vauhdittaa liikenneratkaisujen löytymistä, jolla saadaan ylinopeudet ja sen myötä vaaratilanteet minimiin sekä Ristikiven alue rauhoitettua.

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.