Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Raskaan liikenteen levähdyspaikat, aloite

TUUDno-2019-1768

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan puolesta ry:n aloitteen:

"Lainsäädännön kiristymisen myötä raskaan liikenteen kuljettajien levähdys- ja taukopaikkojen tarve on kasvanut. Samaan aikaan jo olemassaolleita alueita kyseisiksi alueiksi on muutettu muuhun käyttöön yhdyskuntarakenteen tiivistymisen takia. Näin on käynyt etenkin pääkaupunkiseudulla.

Tuusulan puolesta ry valtuustoryhmä ehdottaa, että Tuusulan kunta ryhtyy toimiin mahdollisten levähdys- ja taukopaikka-alueiden kartoittamiseksi ja toimiin niiden toteuttamiseksi etenkin eteläisen Tuusulan alueella."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Raskaan liikenteen palvelualueiden toteutustarve on kirjattu Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimusta 2020-2031 koskevaan neuvottelutulokseen 2.6.2020. Seudulle tulee kaavoittaa Väyläviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja seudun kuntien yhteisvalmistelulla kaksi raskaan liikenteen palvelualuetta siten, että niiden toteuttaminen voi käynnistyä sopimuskauden aikana.

Parhaillaan (vuosi 2020) on käynnissä selvitystyö, jossa seudulta etsitään alueita, jotka täyttävät vaatimukset ja olisivat toteutettavissa neuvottelutulokseen kirjatulla tavalla. Tavoitteena ovat alueet, joilla on riittävä palvelu- ja turvallisuustaso. Tällä hetkellä tarve on tunnistettu 2-3:lle uudelle raskaan liikenteen palvelu- ja taukopaikka-alueelle, joiden optimikapasiteetti on 100-200 ajoneuvoa. Käynnissä olevassa selvityksessä on haettu koko seudulta yli kymmenen kohdetta, joiden kehittämismahdollisuutta tarkastellaan. Tuusulasta joukkoon valikoituneet kohteet sijoittuvat vt4 -käytävään Tuomalan alueelle. Selvitystyön lopputulos ohjaa kunnan toimia siirryttäessä asiassa seuraaviin suunnitteluvaiheisiin.

Uudenmaan ELY keskuksen raportissa 18/2019 Raskaan liikenteen taukopaikat Helsingin seudun MAL-prosessissa on nostettu esiin Tuusulan Focus -alue potentiaalisena taukopaikan sijaintipaikkana Kehä IV-tien kehittyessä. Tämä tarve ja taukopaikan toteutettavuutta tarkastellaan Focus-aluetta koskevassa kaavoituksessa. Kunta ottaa rajatumpia raskaan liikenteen pysäköintitarpeita huomioon teollisuus- ja työpaikka-alueiden kaavoituksessa ja suunnittelussa. 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 2.9.2019 § 121 aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 2.9.2019 § 121 aloitteen tulleen käsitellyksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 2.9.2019 § 121 aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän 2.9.2019 § 121 aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.