Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Muovipussittomat roskakorit kaikkiin kunnan toimistotiloihin, aloite

TUUDno-2020-477

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Taina Ketvel esitti seuraavan valtuuston Keskiryhmä aloitteen:

"Valtuuston Keskiryhmä (Kesk.,RKP, KD) esittää, että Tuusulassakin siirrytään muovipussittomien roskakorien käyttöön aluksi kunnan toimistotiloissa, myöhemmin myös muissa kunnan toimitiloissa.

Kaikki tiedämme, kuinka paljon turhaa ja ympäristölle haitallista muoviroskaa kertyy ympärillemme. Tuusulan kunta voi olla yksi edelläkävijä siirtyessään muovipussittomaan toimistoarkeen.

Esimerkiksi Kotkan kaupunki on poistanut muovipussit roskakoreista kaupungin toimitiloissa, myös kirjastossaan. Kotkassa on laskettu, että vuositasolla säästöä siellä saadaan n. 25 000,00 euroa. Tuon kokoinen säästö tarkoittaisi Tuusulassa esimerkiksi lisäpanostuksia kulttuurin tuottamiseen tai vaikkapa ikäihmisten kuntoiluvälineisiin. 

Käytännössä muovipussiton ”roskis” tarkoittaa sitä, ettei roskakoriin voi heittää hyvin jauhettua purukumia sellaisenaan, vaan se pitää kääräistä pieneen paperiin tai nenäliinan mutkaan. Muovipussittomaan roskakoriin ei myöskään voi heittää nesteitä, eikä sinne tietenkään voi heittää biojätteisiin kuuluvia roskia. 

Kotkan kaupungissa on onnistuttu tiedottamisessa ja uudenlaisessa asennoitumisessa, joten siellä on pystytty toteuttamaan muovipussittomat roskakorit myös yleisölle tarkoitetuissa toimitiloissa."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö, atso.vesa@tuusula.fi

Perustelut

Kannatettava ehdotus.

Huomioitava kustannussäästöistä sen verran, että osa siitä mitä säästetään roskapussien hankinnassa, menee roska-astioiden pesemiseen.

Jalostetaan tätä ehdotusta:

Aloitetaan kunnantalolta (Tuuskoto)

 • toimistohuoneissa on vain paperinkeräyslaatikko
  • ei enää huonekohtaisia roskakoria
  • monissa huoneissa on oma wc-joissa on muovipussillinen roska-astia
 • taukotilassa on jätteiden keräilypiste
  • biojäte
  • muovi
  • kartonki
  • sekajäte

Laajennetaan vähitellen jätteiden keräyspisteisiin

 • kirjasto: yksi piste, josta löytyy lajitteluastiat
  • erillisiä roskakoreja ei ripotella pitkin tiloja
 • laajennetaan toimintaa vähitellen koko kuntaan

 

Tällä hetkellä on muutama päiväkoti, joiden ryhmätiloista on roskakoreista, otettu pois muovipussi.

Yhdelle koululle on suunnitteilla jätteiden keräilypisteet.

Jatkossa suunnittelussa otettava huomioon jätteiden keräys tehokkaammin.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Simpanen, tilapalvelupäällikkö, mikko.simpanen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Taina Ketvelin 9.3.2020 § 22 esittämän Keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Taina Ketvelin 9.3.2020 § 22 esittämän Keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Valmistelija

Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö, atso.vesa@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Taina Ketvelin 9.3.2020 § 22 esittämän Keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa Taina Ketvelin 9.3.2020 § 22 esittämän Keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.