Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Maankaatopaikka Etelä-Tuusulaan, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-2658

Perustelut

Tommi Partanen teki seuraavan usean valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

Rakentamisen yhteydessä joudutaan lähes poikkeuksetta suorittamaan kaivuutöitä, joista jääville maamassoille ei löydy loppusijoituspaikkaa Etelä-Tuusulasta. Sopimus Tuusulan maamassojen vastaanotosta Vantaan kaupungin Kulomäen maankaatopaikalle loppui jo vuosia sitten, eikä vastaavaa paikkaa sen jälkeen ole ollut. Tästä johtuen kaivuumassoja ajetaan ympäri uuttamaata sijaitseville maankaatopaikoille, lisäten näin myös ympäristökuormitusta.
 
Lähivuosina on odotettavissa lisääntyvää asunto- ja työpaikkarakentamista runsaan kaavoituksen johdosta, mikäli onnistumme luomaan vetovoimatekijöitä kuntaamrne. 

Kunnalla olisi mahdollisuus saada kaivattuja lisätuloja maankaatomaksujen muodossa, etenkin jos maamassoja otettaisiin vastaan myös muiden kaupunkien ja kuntien alueilla sijaitsevilta työmailta. 

Mikäli kunnan omistamilta maa-alueilta ei tarkoituksenmukaista aluetta löydy, tulee kunnan puoltaa vahvasti yksityisten toimijoitten hakemuksia kyseiseen toimintaan Tuusulan eteläisillä alueilla. 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.