Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kuntien sovittava lähes 30 vuotta odotetun Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-2486

Perustelut

Arto Lindberg teki kuntaan saapuneen adressin perusteella seuraavan valtuustoaloitteen:

Kolme kuntaa eli Järvenpää, Mäntsälä ja Tuusula rajoittuvat Linjatiehen. Linjatien varren asukkaille ja muille tien käyttäjille ei enää riitä selitykseksi se, että on liian monta sopimusosapuolta, josta syystä on vaikea päästä sopimukseen pyörätien rakentamisesta. Tämä on ollut vuosikaudet vakioselitys Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentamatta jättämiselle. Paikkakuntalaiset muistelevat, että jo 1980-luvulla on kevytliikenneväylää Linjatien varteen välille Kellokoski-Haarajoki toivottu. Vuonna 1993 kerättiin adressi, johon tuli 1123 allekirjoitusta. Lapsiperheitä käsittävien omakotitalojen määrä Linjatien varrella on 1990-luvulta liki tuplaantunut ja liikenne lisääntynyt. Jokelalaiset saivat n. 20 vuoden odotuksen jälkeen vihdoin tänä kesänä kevytliikenneväylän Eriksnäsintie-Jokela -välille. Nyt on vihdoin Linjatien vuoro.
 
Linjatielle saatiin uusi päällyste kesällä 2020, mutta ei ajoväylä siitä yhtään levene, reunat eivät ehkä yhtä hyvin enää petä raskaiden ajoneuvojen alta. 50 km/h:n rajoituksesta huolimatta tiellä on usein ylinopeutta railakkaasti ajavia kansalaisia. Nuoret keulivat mopoilla ja moottoripyörillä, rekkaliikenne ja jakeluautot ovat aivan jokapäiväisiä kulkijoita, pitkällä suoralla nukahdetaan rattiin jne. Tänäkin kesänä on jo muutama ojaan ajo tapahtunut. Erikoisin tapaus oli pari vuotta sitten, kun ojassa oli traileri veneineen. 

Linjatie on erittäin turvaton erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Linjatien molemmin puolin on runsaasti omakotiasutusta. Sen vuoksi tiellä liikkuu paljon lapsia pyörillä, skuuteilla ja jalan matkalla mm. kouluun, Roinilan kentälle tai harrastuksiin muualle Kellokoskelle. Turvattoman koulutien vuoksi kuntien kustantamat koulukyydit kulkevat tiellä aamuin ja iltapäivisin. Katuvalaistus puuttuu osasta Linjatietä kokonaan, mikä etenkin näin syksyllä ilta- ja yöaikaan aiheuttaa vaaraa jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
 
Pyöräilyharrastus on tämän koronakesän aikana kasvanut entisestään. Kaikki kunnat haluavat edistää pyöräilyä sen terveellisyyden vuoksi ja yhtä kaikki myös ilmastosyistä. Pyöräilyn kannalta Linjatie on ainoa osuus välillä Kellokoski- Haarajoki- Nummenkylä-Kellokoski, josta puuttuu kevytliikenneväylä. 

Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi on ajalla 02-18.10.2020 käynnistetty nimien keruu Adressit.comissa. Adressin allekirjoittajia on kaikkiaan 585 henkilöä (netti+omakätiset allekirjoitukset), joista puolet (52%) on tuusulalaisia, neljäsosa (24%) mäntsäläläisiä, reilu kymmenesosa (11%) järvenpääläisiä ja loput (13%) muilta paikkakunnilta.
 
Linjatien kevytliikenneväylä on toteutettava pikimmiten ja mm. saatava pienten kustannustehokkaiden hankkeiden (KUHA) toteuttamislistan kärkeen. Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen on roikkunut jo monen monta vuotta KUHA-listalla. 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.