Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kunnantalon pysäköintipaikat yleiseen käyttöön, aloite

TUUDno-2019-2536

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pasi Huuhtanen esitti seuraavan Tuusulan perussuomalaisten aloitteen:

"Tuusulan kunnantalo siirtyy väistötiloihin viimeistään maaliskuussa 2020. Kunnantalon yhteyteen on henkilökunnan pysäköintiä varten varattu runsaasti pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaioista on Etelä-Tuusulassa huutava pula. Ehdotammekin siis parkkipaikkojen muuttamista yleisessä käytössä oleviksi parkkipaikoiksi. "

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Koskensillantien kadunvarsipaikoista paikat, jotka sijaitsevat kiinteistöllä Saluuna (13:1) ja Tallbacka (3:70) muutetaan yleisiksi pysäköintipaikoiksi 24 tunnin pysäköintiaikarajoituksella ja ne kadun länsireunan pysäköintikentillä olevat autopaikat kiinteistöllä Kino (3:69), jotka on osoitettu kunnantalon työntekijöille, osoitetaan yleiseen pysäköintiin 12 tunnin pysäköintiaikarajoituksella. Järjestely on voimassa toistaiseksi. Pysäköintijärjestelyjä muutetaan tai pysäköintipaikat poistuvat käytöstä kun tai mikäli kiinteistöt siirtyvät muuhun käyttöön tai alueita ei voi muusta syystä enää käyttää pysäköintiin. Liikennemerkkimuutokset toteutetaan loka-marraskuussa 2020 kun muutosviranhaltijapäätös on tullut voimaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Pasi Huuhtasen 9.12.2019 § 187 esittämän perussuomalaisten aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Pasi Huuhtasen 9.12.2019 § 187 esittämän perussuomalaisten aloitteen tulleen käsitellyksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Pasi Huuhtasen 9.12.2019 § 187 esittämän perussuomalaisten aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Pasi Huuhtasen 9.12.2019 § 187 esittämän perussuomalaisten aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.