Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

----

Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteestä:

Jerry Airikka


Todettiin, että

  • Jerry Airikan tilalla Sosiaalidemokraattien 1. varavaltuutettu Elina Väänänen
  • Jukka Ahlgrenin tilalla Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.