Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Puheenjohtaja onnitteli Tuusulan valtuuston puolesta uutta potkunyrkkeilyn maailmanmestari Jenna Puurusta.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.