Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Asumisen vyöhykehinnoittelu (poistettu listalta)

TUUDno-2020-2139

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta kunnanhallituksen kokouksessaan 9.11.2020 tekemän päätöksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.