Valtuusto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Sanna Kervinen ja Taina Ketvel.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jani Peltonen ja Pasi Huuhtanen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.