Valtuusto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Koskenmäen kiertoliittymän kevyen liikenteen alikulun koronavirusgraffitin säilyttäminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-675

Perustelut

Seppo Noro esitti seuraavan Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:

"Koskenmäen kiertoliittymän kevyen liikenteen alikulkuun on ilmestynyt korkeatasoinen koronavirusgraffiti. Esitämme että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ryhtyy toimiin sen suojelemiseksi tavalla tai toisella. Tuusulabrändin ydinslogan kuuluu ’Tuusula – elämisen taidetta’. Mikä olisikaan sopivampaa kuin huomioida elävää. Kyseinen graffiti olisi pysyvä muisto tästä poikkeuksellisesta ajasta, jota elämme."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.