Valtuusto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Kati Lepojärvi
Jukka Ahlgren
Kari Friman
Raimo Stenvall
Anu Åberg.

Todettiin, että

  • Kati Lepojärven tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varavaltuutettu Leena Joensuu
  • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
  • Kari Frimanin tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Jari Anttalainen
  • Raimo Stenvallin tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 3. varavaltuutettu Veikko Seuna
  • Anu Åbergin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen.

 

Todettiin, että Tuusulan kunnan hallintosäännön 76 §:n mukaan puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

Puheenjohtaja on estynyt osallistumaan kokoukseen, ja 1. varapuheenjohtaja, joka osallistuu kokoukseen etänä Teamsin välityksellä, luovuttaa, mikäli valtuusto antaa suostumuksen, puheenjohtajuuden 2. varapuheenjohtajalle

Päätös

Valtuusto päätti, että

  • puheenjohtajuus voidaan hallintosäännön 76 §:n mukaisesti luovuttaa tässä kokouksessa 2. varapuheenjohtajalle
  • kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.