Valtuusto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Ajankohtaista koronaepidemiaan varautumisesta Tuusulan kunnassa

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.