Valtuusto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Erityisesti ikäihmisille sopivien kuntoilulaitteiden saaminen Notkopuistoon, aloite

TUUDno-2019-2270

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Aarno Järvinen esitti seuraavan Jokelan Eläkkeensaajat ry:n aloitteen:

"Tuusulan kunta on rakentanut ja varustanut useita hienoja lähiliikuntapaikkoja mm vuonna 2019 tällaiset toteutettiin Rusutjärven koulun, Lepolan koulun ja Kellokosken yläkoulun pihoihin. Jokelassa suosittu lähiliikuntapaikka, "keskuspuisto" on Jokela-talon, koulukeskuksen ja Notkopuiston päiväkodin vieressä oleva Notkopuisto, jossa on nuorille ja lapsille eri harrastusmahdollisuuksia ja jonne on jo rakennettu myös liikuntavälineitä. Ongelmana vaan on, että ne eivät ole suunniteltu ikäihmisille, vaan lähinnä terveille ja kunnostaan huolta pitäville työikäisille. Monille ikäihmisille ne ovat liian vaativia ja saattavat vaativuudessaan  olla jopa vaarallisia .

Jokelan Eläkkeensaajat ry esittää, että kunta täydentäisi Notkopuiston liikuntavälineistöä hankkimalla sinne myös erityisesti ikäihmisten tarpeisiin ja voimille suunniteltuja välineitä ja hankinnassa käytettäisiin ikääntyneiden liikuntaan ja kunnon ylläpitämiseen erikoistunutta suunnitteluapua. Esim. stepper-tyyppiset voisivat olla avuksi lonkka- ja polvileikkauksista toipuville sekä tasapainorata. Notkopuisto on tarkoitukseen erityisen perusteltu, koska se on kylän keskustassa ja helposti kävellenkin saavutettavissa mm. keskustan kerrostaloalueelta, jossa asuu paljon ikääntyneitä. Notkpuistoon liikuntavälineiden lähelle tarvitaan myös penkkejä, joita  voisi olla myös Jokelan keskustassa."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:

Senioreille soveltuva kuntovälinealue Jokelan Notkopuistoon toteutetaan kesällä 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Aarno Jävisen esittämään Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloitteeseen
     
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Aarno Järvisen esittämä Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloite 11.11.2019 § 158 katsotaan tulleen käsitellyiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Aarno Järvisen 11.11.2019 § 158 esittämän Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Aarno Järvisen 11.11.2019 § 158 esittämän Jokelan eläkkeensaajat ry:n aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.