Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kiinteistönhoitopäällikkö
hankintapäätös:
§ 3 Lukitusjärjestelmien ylläpitopalveluiden hankintakonsultointi, 26.11.2020

Kunnanpuutarhuri
muu päätös:
§ 9 Joulupolku-tapahtuma, Hyrylän jokipellonpuiston kävelytien ja sen lähialueen käyttö-lupa 18.-20.12.2020, 26.11.2020

Kuntakehitysjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 84 Maanmittausinsinöörin valinta, yhdyskuntatekniikka, 07.12.2020

Liikenneinsinööri
muu päätös:
§ 43 Jokelan koulukeskus, Jyväkujan ja Lammenkujan pysäköintialueiden liikennemerkkijärjestelyt, 23.11.2020

Rakennuspäällikkö
hankintapäätös:
§ 13 Riihikallion koulun väistötilat, taiteseinien hankinta, 10.11.2020

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§ 29 Kunnallistekniikan rakennussuunnittelu: Pellavamäen asemakaava-alue, suunnittelijan valinta, 30.11.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.