Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2020-464

Perustelut

  • Kirkonkylän kampus, suunnittelukokous nro 8, pöytäkirja 17.11.2020
  • Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys, pöytäkirja 3.12.2020, Etelä-Tuusulan valaistusurakka 2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.