Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2021

TUUDno-2020-2791

Valmistelija

 • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot.

Lautakunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2021:

 • Kuntakehitysjohtajalla sekä talous-ja kehittämispäälliköllä on oikeus hyväksyä kaikki muut paitsi itseään koskevat teknisen lautakunnan palvelualueille ja -yksiköille osoitetut laskut, tositteet ja muut maksuasiakirjat (sisältää investoinnit)

 

 • YHDYSKUNTATEKNIIKAN palvelualueen osalta yhdyskuntatekniikan päällikön
  • Kunnallistekniikan suunnittelu (mittauspalvelut) palveluyksikön osalta mittausteknikon
  • Kunnallistekniikan rakentamisen palveluyksikön osalta työpäällikön
  • Kunnossapito palveluyksikön osalta kunnossapitopäällikön
  • Viheralueet palveluyksikön osalta kunnanpuutarhurin
  • Liikenne palveluyksikön osalta liikenneinsinöörin
    
 • TILAPALVELUT palvelualueen osalta tilapalvelupäällikön
  • Kiinteistöjohtaminen palveluyksikön osalta tilapalvelupäällikön
  • Rakennuttaminen palveluyksikön osalta rakennuspäällikön
  • Kiinteistöjen ylläpito palveluyksikön osalta kiinteistönhoitopäällikön
    
 • että laskujen hyväksymiseen oikeutetun henkilön sijaisella on sijaisena toimiessaan samat oikeudet kuin ko. henkilöllä
 • että esimiesasemassa oleva on oikeutettu hyväksymään alaistaan koskevat laskut, tositteet ja maksuunpanot.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää oikeuttaa asiaselostuksessa mainitut henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2021. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti oikeuttaa asiaselostuksessa mainitut henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2021. 

Tiedoksi

Kasvu ja ympäristö henkilökunta, talouspalvelut, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.