Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Teknisen lautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2021

TUUDno-2020-2792

Valmistelija

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi teknisen lautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa. 

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, että

  • viranhaltijoista ja työntekijöistä teknisen lautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvien esittelijöiden kuntakehitysjohtajan, yhdyskuntekniikan päällikön ja tilapalvelupäällikön lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva sihteeri
  • nuorisovaltuuston edustajilla on teknisen lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
  • esittelijöillä ja teknisen lautakunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että

  • viranhaltijoista ja työntekijöistä teknisen lautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvien esittelijöiden kuntakehitysjohtajan, yhdyskuntekniikan päällikön ja tilapalvelupäällikön lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva sihteeri
  • nuorisovaltuuston edustajilla on teknisen lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
  • esittelijöillä ja teknisen lautakunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Tiedoksi

Kasvu ja ympäristö henkilökunta, kirjaamo, 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.