Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Muut asiat

Perustelut

Tekninen lautakunta keskusteli:

  • rekrytoinneista
  • väliaikaisten suojateiden valaistuksesta
  • Kellokosken padon valaistuksesta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.