Kuntakehityslautakunta, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
muu päätös:
§ 83 Eila Hyvärinen, määräalan osto kiinteistöstä 858-405-3-326, Mattila, 23.08.2018
§ 85 YIT Rakennus Oy, Sopimussakon perimättä jättäminen toistaiseksi, kiinteistö 858-2-6008-7, Jokela, 06.09.2018
§ 86 kiinteistön osto, Rykmentinpuisto, 11.09.2018

Maankäyttöpäällikkö
§ 44 Relacom Finland Oy, maa-alueen käyttölupa, Jokela, 08.08.2018
§ 47 Ahonen Eero ja Lea, kiinteistön 858-405-4-424 myynti, Alhon asemakaava-alue, Jokela, 15.08.2018
§ 48 Lahtinen Jaakko ja Janette, omakotitontin 858-21-6431-6 myynti, Peltokaaren asemakaava-alue, Jokela, 15.08.2018
§ 49 Nikulainen Henri, omakotitontin 858-21-6437-1 vuokraaminen, Peltokaaren asemakaava-alue, Jokela, 17.08.2018
§ 50 Suomen Insinööripalvelut Ky, omakotitontin 858-21-6437-6 vuokraaminen, Peltokaaren asemakaava-alue, Jokela, 17.08.2018
§ 52 Ylinen Kari, maa-alueen vuokraaminen kiinteistöstä 858-414-4-106 Siippola, Vaunukangas, 29.08.2018
§ 54 Kiinteistön vuokraaminen Puustellinmetsän asemakaava-alue, Asuntomessukohde, 11.09.2018
§ 55 Kiinteistön vuokraaminen Puustellinmetsän asemakaava-alue, Asuntomessukohde, 11.09.2018
§ 56 Kiinteistön myynti Puustellinmetsän asemakaava-alueelta, Asuntomessukohde  , 11.09.2018
§ 57 Kiinteistön myynti Puustellinmetsän asemakaava-alue, Asuntomessukohde, 11.09.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.