Kuntakehityslautakunta, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Upokaskuja, asemakaavan muutosehdotus

TUUDno-2018-598

Valmistelija

  • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus on aloitettu vuonna 2018 maanomistajan aloitteesta vähäisenä, ns. XS-kaavana. Kaavamuutoshakemus on hyväksytty 13.6.2018 kuntakehityslautakunnassa. Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella 22.8.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.8.-6.9.2018. Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.tuusula.fi/kuulutukset sekä lehti-ilmoituksella Viikkouutiset-lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kannanotot (kaksi kappaletta) energia- ja verkkoyrityksiltä, jotka ilmoittivat, että heille vaikutukset ovat pienet tai niitä ei ole ollenkaan. Mielipiteitä ei jätetty.

Asemakaavan muutos  sijoittuu Etelä-Tuusulaan, Kelatien työpaikka-alueelle ja koskee osaa korttelista 10005 sekä pientä osaa virkistysalueesta.  Kaavaratkaisu parantaa yritystoiminnan olosuhteita ja varmistaa ajoyhteyden kunnan omistamalle virkistysalueelle. Rakennusoikeus tontilla ei kasva.

Korttelialue on yksityisomistuksessa ja Tuusulan kunta omistaa virkistysalueen. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Virkistysalueeksi (VL) osoitettu osa kaava-alueesta muutetaan teollisuus- ja varasto-, sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK). Tontille on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys lähivirkistysalueelle. Rakennusoikeus osoitetaan tontille toteutuneen mukaan 1800 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi kerrosta, nämä eivät muutu lähtötilanteesta. Myös autopaikkaohjeistus pysyy ennallaan. Autopaikkavaatimus TK-korttelissa on toimisto- ja liiketiloilla 1 ap / 40 k-m2 ja teollisuus- ja varastotiloilla 1 ap / 100 k-m2.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset verrattuna voimassa olevan asemakaavaan ovat vähäisiä. Liikenteellisesti kaavaratkaisun on arvioitu helpottavan ajoittaisia ruuhkatilanteita, kun toimijoitten ei tarvitse purkaa ja lastata kadulla. Maakaupoista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä laaditun Upokaskujan asemakaavamuutosehdotuksen
  • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.