Kuntakehityslautakunta, kokous 17.1.2024

§ 8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja
hankintapäätös:
§ 107 Sahankulman 4C4 väistötilan täydennyskalustehankinta, 21.12.2023
henkilöstöpäätös:
§ 1 Virkavaalin vahvistaminen, kehittämispäällikkö Suvi Kaski, 08.01.2024
§ 100 Kehittämispäällikön virkaan valinta, kasvu ja ympäristö, 13.12.2023
§ 102 Virkavaalin vahvistaminen, kiinteistökehityspäällikkö Antti Tölli, 21.12.2023
§ 103 Asumisneuvojan tehtävään valinta, Eeva Leppiaho, 15.12.2023
§ 108 Asemakaava-arkkitehdin tehtävään valinta, kaavoitus, 21.12.2023
muu päätös:
§ 97 Megahub Development Oy, suunnitteluvaraus, Sulan työpaikka-alue, Etelä-Tuusula, 08.12.2023
§ 98 As. Oy Tuusulan Sinisiipi ja As. Oy Tuusulan Kultasiipi, sopimussakon osittainen perimättä jättäminen ja rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, Lahela, 12.12.2023
§ 101 Avain Yhtiöt Oy, rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, Puustellinmetsä, Etelä-Tuusula, 13.12.2023
§ 106 Master Kodit Oy, kiinteistön suunnitteluvarauksen jatkaminen, Lahelanpelto II, Etelä-Tuusula, 21.12.2023

Maankäyttöpäällikkö
§ 1 Kellokoski, Pohjois-Tuusula, kiinteistö 858-404-*****, yritystontin myynti, 02.01.2024
§ 2 Kiinteistön myynti, Peltokaari, Pohjois-Tuusula, 02.01.2024
§ 3 Kiinteistön myynti, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 02.01.2024
§ 4 Kiinteistön myynti, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 02.01.2024
§ 5 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 04.01.2024
§ 6 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 04.01.2024
§ 7 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 04.01.2024
§ 8 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 04.01.2024
§ 9 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 04.01.2024
§ 10 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 04.01.2024
§ 11 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 09.01.2024
§ 12 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 08.01.2024
§ 13 Kiinteistön myynti, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 08.01.2024
§ 14 Kiinteistön myynti, Peltokaari, Pohjois-Tuusula, 08.01.2024
§ 15 Tikkurilan Kunnon Kauppa Oy, maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 858-40***** Hyrylän urheilukeskus, Hyrylä, 08.01.2024
§ 16 Kiinteistön myynti, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 08.01.2024
§ 17 Kiinteistön myynti, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 08.01.2024
§ 18 Kiinteistön myynti, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 08.01.2024
§ 19 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 08.01.2024
§ 20 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 08.01.2024
§ 86 Tuusulan kunta ja Tuusulan Urheilukeskus Oy, rakennusrasitesopimus, 858-40***** ja 858-1-*****, Hyrylä, 11.12.2023
§ 87 Kiinteistön 858-12-***** myynti, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 12.12.2023
§ 88 Kiinteistön 858-12-2610-5 myynti, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 12.12.2023
§ 90***** kiinteistön 858-12-***** vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 19.12.2023
§ 93 Kiinteistön myynti, Peltokaari, Pohjois-Tuusula, 21.12.2023
§ 94 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 21.12.2023
§ 95 Kiinteistön vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 21.12.2023
§ 96 Kiinteistön 858-12-***** vuokraaminen, Häriskivi, Etelä-Tuusula, 21.12.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.