Kuntakehityslautakunta, kokous 17.1.2024

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sanna Kervinen ja Päivö Kuusisto.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sanna Kervinen ja Päivö Kuusisto.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.