Kuntakehityslautakunta, kokous 17.1.2024

§ 9 Ilmoitusasiat

TUUDno-2023-2730

Perustelut

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Tuusulantien asemakaavamuutos, nro. 3652
  • Tuuskodon OAS-päivitys
  • kaavoituksen lausuntokäytäntö​​

 

Lautakuntien yhteinen infotilaisuus järjestetään ke 7.2.2024 klo 17 Teamsin välityksellä.

Seuraava kuntakehityslautakunnan kokous on ke 14.2.2024 klo 17 alkaen Rykmentinpuiston ruokalassa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.