Kunnanhallitus, kokous 29.1.2024

§ 47 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
​​​​

  • kuntakehityslautakunta 17.1.2024                           
  • tekninen lautakunta 16.1.2024               
  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2024
    (otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)    

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.