Kunnanhallitus, kokous 29.1.2024

§ 49 Muut asiat

Perustelut

Sivistysjohtaja 
Varhaiskasvatuksen tilanne

Kuntakehitysjohtaja ja maankäyttöpäällikkö
Etuoston käyttö

Vs. talousjohtaja
Laina- ja rahoitusjärjestelyjen tilanne

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Sivistysjohtaja Tiina Simons poistui klo 17.28.  
Jäsen Lilli Salmi poistui muiden asioiden käsittelyn aikana klo 18.30. 
Käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 19.26-19.38. 
Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen poistui klo 19.51