Kunnanhallitus, kokous 29.1.2024

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Asiat käsiteltiin järjestyksessä: 39-40, 49, 41-48, 50, 49.