Kunnanhallitus, kokous 29.1.2024

§ 48 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntaliitto
Yleiskirje 3/2024 Varhaiskasvatuslakiin muutoksia 1.1.2024 alkaen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Päätös 17.1.2024 ESAVI/17256/2022
Vähänummen ja Kaunisnummen pohjavedenottamoiden suoja-aluepäätöksen lähi- ja kaukosuojavyöhykkeiden rajausten ja suoja-aluemääräysten muuttaminen Nummenkylän pohjavesialueella, Järvenpää ja Tuusula
Päätös 17.1.2024 ESAVI/17759/2022
Kellokosken sairaalan pohjavedenottamon suoja-aluepäätöksen lähisuojavyöhykkeen rajauksen ja suoja-aluemääräysten muuttaminen Nummenkylän pohjavesialueella, Tuusula

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
16.1.2024, päätösote §6 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2024

Esityslistat
Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän hallitus 23.1.2024
Uudenmaan maakuntahallitus 29.1.2024

Pöytäkirjat
Keski-Uudenmaan työllisyysalue, poliittinen ohjausryhmä 17.1.2024

Päätös

Merkitttin tiedoksi.

Kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén poistui klo 20.32 ilmoitusasioiden käsittelyn aikana.