Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 519 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Talousjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 69 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, rakennuslakimies, 18.11.2020
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 74 Kassalainan nostaminen, 03.12.2020

Kansliapäällikkö
avustuspäätös:
§ 60 Tuusulan Sotaveteraanit ry:n historiateoksen tukeminen, 10.12.2020
henkilöstöpäätös:
§ 58 Kasvu ja ympäristö toimialueen kuntakehitysjohtajan sijaisten määrääminen, 09.12.2020
muu päätös:
§ 57 Avain Asumisoikeus Oy, lausunto Tuusulan Naavankierto 8:n perusparantamisen korkotukilainahakemuksesta, 04.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.