Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 518 Työpaikka-aterioiden hinnan tarkistaminen vuodelle 2021

TUUDno-2020-2924

Valmistelija

 • Kirsi Hanski, ruokapalvelupäällikkö, kirsi.hanski@tuusula.fi

Perustelut

Verohallitus on päättänyt 25.11.2020 vuoden 2021 luontoiseduista seuraavaa: 

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,18 € ateriaa kohden. 

Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,14 € ateriaa kohden. 
Enintään 10,90 euron nimellisarvoisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,90 €. Nimellisarvoltaan yli 10,90 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.
 
Työpaikka-aterialippujen hintoja määriteltäessä on sovellettu laskentaperusteena ravintoedun arvoja.

 Ruokapalvelupäällikkö esittää uusiksi työpaikka-aterialippujen hinnoiksi 1.1.2021 alkaen:

 •    Koulun ja päiväkodin luontoinen ateria  5,18 € (5,10€ / 1.1.–31.12.2020) 
 •    Muu toimipaikka-ateria    6,90 € (6,80 € / 1.1.–31.12.2020)
 •    Kevytateria  5,00 € (4,90 € /1.1.–31.12.2020).

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • uusiksi työpaikka-aterialippujen hinnoiksi 1.1.2021 alkaen:
  • koulun ja päiväkodin luontoinen ateria 5,18 € 
  • muu toimipaikka-ateria 6,90 € 
  • kevytateria 5,00 €.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöpalvelut, rahoitussuunnittelija, sisäinen tiedotus/Miettinen, Hanski Kirsi, Sarastia, Vähämäki Erkki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.