Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 521 Muut asiat

Perustelut

Ikäihmisten päivätoiminta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.