Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 522 LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus (lisäpykälä)

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:        

  • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.12.2020
    (otto-oikeuden osalta hallintosäännön 16 §:n 3 momentin mukainen rajoitus)    

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.